Golang: Hello World

Để làm quen với Golang, chúng ta hãy viết một chương trình Hello World đơn giản để có cái nhìn tổng quan về cấu trúc chương trình.

Hãy mở Visual Studio Code lên, tạo thư mục Golang và file main.go để thực hành nhé. Đồng thời hãy bật terminal lên bằng tổ hợp phím tắt ctrl + ` . Lưu ý bạn cần phải hoàn thành Cài đặt Golang và IDE để có thể thực hành ở bài này.

Bây giờ hãy copy và dán đoạn code dưới đây vào file main.go:

Giải thích chương trình Hello World

  • Ở dòng 1 chúng ta định nghĩa chương trình này có tên packagemain
  • dòng thứ 3 chúng ta đang import một package khác có tên gọi là fmt (giống như chúng ta đang khai báo thư viện trong C/C++ vậy). Trong package fmt này chứa hàm Println dùng để in ra màn hình.
  • Từ khóa func (viết tắt của function) ở dòng 5 giúp ta định nghĩa một hàm mới có tên là main và nội dung của nó. Hàm main sẽ được thực thi khi chạy chương trình.

Chạy thử chương trình

Hãy gõ vào terminal lệnh go run main.go (do mình đặt tên file là main.go), console hiện ra dòng chữ Hello World là chương trình của bạn đã chạy thành công.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of